Astrakhan

Astrakhan

2019

april2018

Tältprojektet

Mot slutet av 1970-talet gick proggens era mot sitt slut men en sista kraftansträngning skulle den lyckas med. Sommaren 1977 samlades proggeliten i form av band och kända skådespelare som alla var en del av proggen och dåtidens vänsterrörelse. Det resulterade i det uppmärksammade Tältprojektet. En slags musikalisk teater om[…]

Gärdetfesten

Gärdetfesten kan ses som startskottet för den svenska proggrörelsen. Den anordnades som en protest mot kommersiella musikfester med entréavgift. Den här festivalen anordnades helt utan tillstånd och var gratis för alla som ville komma och titta. Alla de största svenska proggbanden uppträdde. Festen hölls i juni och augusti 1970. Det[…]