Astrakhan

Astrakhan

2019

Senast

Svenska proggrockband

Den svenska proggen växte fram under slutet på 1960-talet. Den var en slags protest mot den kommersiella list-popen som dominerade musikscenen under 60-talet. Proggen fick också en politisk plats till vänster och stod nära den tidens vänsterrörelse, den så kallade 68-vänstern. Banden som spelade proggrock präglades ofta av att gå[…]

Proggrockens historia

Proggrocken är en musikgenre som bildades i slutet på 1960 talet och sen fortsatte att utvecklas under 1970-talet.